" " " "

Проведення переговорів

Наші послуги

inf6

Проведення переговорів

Як свідчить практика, юридичне оформлення досягнутих домовленостей – підписання договору – лише найвища точка, тих ризиків, які потенційно загрожують бізнесу в разі несумлінності нового «партнера».

Участь у ділових переговорах є одним з найвідповідальніших завдань, яке зобов’язаний вирішувати кожен керівник. Особливе напруження та увага до їх проведення зумовлені значенням досягнутих домовленостей для подальшої діяльності кожної зі сторін.

Тому ми пропонуємо пакет інформаційних, консалтингових та юридичних послуг, спрямованих на підготовку до ефективної договірної роботи та взаємодії з контрагентами на всіх етапах співпраці: починаючи з обговорення умов, участі нашого юриста в переговорах, підписання договору та закінчуючи контролем за виконанням сторонами договірних зобов’язань.